top of page
לחוות, להעמיק, להכיר את עצמי 
עם רותי טמיר

תרגול היוגה האישי שלי, והעבודה שלי כמורה ליוגה למעלה מ-20 שנים, עם עשרות מתרגלים,

 לימדו אותי את חשיבות ההתאמה האישית של תרגול היוגה לצרכים ולנתונים האישיים של כל אחד ואחת.  

זכיתי ללמוד ולהתפתח בעולם היוגה, ולא רק בדגש על עבודת הגוף,  בהדרכת מורים גדולים וחשובים

בארץ ובעולם. עבורי, הוראת היוגה מתבססת על הבנה הוליסטית ורב מימדית ואני שמחה להנחיל אותה

בשיעורים ובשיחות עם התלמידים.

היוגה נותנת כלים ואמצעים להכיר טוב יותר את העצמי האמיתי, לשחרר מחסומים והתנגדויות,

ליצור איזונים, פיזיים ונפשיים, כדי לחיות חיים מלאים ומשמעותיים יותר.

התרגול הפיזי כשהוא מלווה בלימוד של הטקסטים הפילוסופיים והמעשיים של היוגה, במשמעת ובמסירות

משפיע ומעצב את ההתפתחות האישית והרוחנית.

​​שינוי אמיתי בדרך היוגה מתבסס על התנסות אישית, דרך הגוף, הרגשות, המחשבות והתודעה,

והוא חושף כוחות חדשים (פנימיים שנחשפים מחדש), בטחון עצמי, שמחה, שביעות רצון  והכרת תודה.

אני אסירת תודה למורים מעוררי ההשראה שזכיתי להכיר וללמוד במחיצתם.

bottom of page